Een nieuwe bridgeclub in Purmerend? Dat is hoe je het bekijkt. Het zit zo:

Een aantal jaren is er vanuit de gemeente Purmerend in samenwerking met de Nederlandse Bridge Bond (NBB) een cursus georganiseerd voor (voornamelijk) ouderen om zowel geestelijk als sociaal actief te blijven door middel van het (kaart)spel bridgen. Deze cursus werd overdag gehouden. Na deze cursus is een goot aantal (meer dan 50) cursisten verder gegaan met deze sport. Die werd tot dan alleen in clubverband beoefend in de avonduren. Deze cursisten wilden wel doorgaan met bridge spelen in competitieverband, maar niet inde avonduren. Toen heeft de bridgeclub Pubriso onderdak verschaft aan deze mensen in de vorm van een middagclub.
De mogelijkheid werd gegeven om in zes ronden te spelen met een half uurtje pauze. Dit maakte het bridgen wat informeler en vooral ook minder vermoeiend.

Er waren dus eigenlijk twee clubs die met verschillende intenties onder dezelfde paraplu flink wat leden hadden. Aan het einde van het bridgeseizoen 2015/2016 is besloten om (avondclub) Pubriso en de middagclub te splitsen en is de dinsdagmiddaggroep verder gegaan onder de naam 'bridgeclub Concordia'.

En zo is het gekomen... Bridgeclub Concordia heeft momenteel ongeveer 50 leden en is NIET aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (NBB). Er wordt dinsdagmiddag gespeeld in twee lijnen: een A-lijn en een B-lijn. Gebouw Heel Europa is de thuishaven. Aanvang van de bridgemiddag is om 13.00 uur (inloop vanaf 12:30 uur).